ÎN MARAMUREȘ. A crescut interesul pentru învățământul profesional

Județul Maramureș dispune de o rețea diversificată de unități publice și private de

învățământ, inclusiv pentru elevii cu cerințe educative speciale; totuși rețeaua publică

de învățământ a suferit modificări în ultimii ani, pe fondul scăderii populației școlare

(cu peste 8% față de anul 2014); la nivel județean, se înregistrează disparități cu privire

la accesul la educație între mediul urban și rural, în acestea din urmă funcționând, în

general, doar grădinițe și școli gimnaziale.

Un număr foarte important de elevi și cadre didactice din județ practică naveta și au

existat probleme cu acoperirea cheltuielilor de transport ale acestora; deși numărul de

microbuze școlare existente în județ este suficient, unele dintre acestea nu sunt

utilizate de către autoritățile locale din varii motive.

În județ există mai multe licee de prestigiu, cu profil uman, real, tehnic, economic, de

servicii, sportiv etc., însă unele dintre acestea nu oferă toate specializările solicitate pe

piața muncii; liceele cu profil tehnologic din județ au în general un grad de

promovabilitate mai redus și nu asigură o pregătire practică temeinică a elevilor.

În ultimii ani, învățământul profesional din județ a cunoscut o relansare importantă, ce

s-a manifestat prin creșterea numărului de elevi; de asemenea, învățământul postliceal,

mai ales cel sanitar – public și privat, s-a dezvoltat ca o alternativă la învățământul

universitar, cu precădere pentru absolvenții care nu au promovat bacalaureatul.

 (Din Strategia de dezvoltare durabilă a județului Maramureș, 2021-2027)

GlasulMM
GlasulMM