Laboratoarele de analize medicale, investigate

Consiliul Concurenței a declanșat o investigație privind o posibilă încălcare a normelor de concurență de către Asociația de Acreditare din România – RENAR pe piața serviciilor de evaluare externă a calității/ furnizării de scheme de încercări de competență pentru laboratoarele de analize medicale care au încheiate contracte cu casele de asigurări de sănătate.

Consiliul Director al RENAR a adoptat, în mai 2021, o procedură privind utilizarea în acreditare a încercărilor de competenţă şi a comparărilor interlaboratoare, prin care transpune politicile internaționale în domeniu, armonizând procesul de acreditare cu legislația națională și practica internațională.

Documentul prevede, însă, că, în cadrul procedurii de acreditare a laboratoarelor de analize medicale, sunt recunoscute doar schemele de încercări de competență realizate de furnizori acreditați de către RENAR sau de organisme de acreditare semnatare ale acordurilor internaționale.

Ca urmare, impunerea obținerii, de către entitățile care nu sunt acreditate RENAR, a unei acreditării din partea altor organisme semnatare cumulativ a celor două acorduri internaționale (EA-MLA și ILAC MRA), echivalează cu instituirea unei bariere posibil excesive la intrarea pe piața serviciilor de evaluare externă a calității/furnizarea de scheme de încercări de competență pentru laboratoarele de analize medicale care au încheiate contracte cu casele de asigurări de sănătate.

mg
mg