Monumentele de for public din Maramureș, ale nimănui. Cine trage semnalul de alarmă

Monumentele de for public din județul Maramureș sunt de cele mai multe ori ale nimănui. Județul are 40 de astfel de monumente de for public protejate prin LMI 2015. Semnalul de alarmă a fost tras de către directorul Direcției pentru Cultură Maramureș, Ioan Marchiș, care a precizat că monumentele de for public sunt în administrarea autoritӑților locale conform Legii 120/2006 a monumentelor de for public, art.10 “Autoritӑțile administrației publice au obligația sӑ asigure protejarea și punerea în valoare a monumentelor de for public aflate în administrarea lor.”

„Categoriei case memoriale și monumente funerare îi aparțin 27 obiective, cele mai cunoscute fiind Casa George Pop de Bӑsești, Casa de lemn a poetului Ion Șiugariu, Troița de lemn din Berbești, Casa de lemn a martirilor asasinați în august 1944. Pe lista monumentelor de for public se afla bunuri imobile precum cruci, troițe, lucrӑri de artӑ plastic monumentalӑ, construcții ori amenajӑri neutilitare, care au caracter comemorativ, religios sau decorative. În ceea ce privește lucrӑrile de artӑ plasticӑ monumentalӑ, aici se gӑsesc monumente, plӑci cu relief sculptural sau busturi. Se exclud din categorie monumentele amplasate pe terenurile persoanelor fizice și juridice, dar și cele aflate în cimitire, deoarece acestea nu pot fi vӑzute în mod liber.

Amplasarea monumentelor de for public se face în zone de protecție, în spații publice, pe terenuri din domeniul public al statului. Prin zona de protecție a monumentului de for public, se asigurӑ protejarea, accesul și punerea în valoare a acestora. Aceastӑ zonӑ se stabilește prin documentația de urbanism și se întocmește în jurul monumentului. Monumentele de for public se impart, dupӑ semnificația și împortanța lor, în monumente cu statut national de protecție – categoria A – și monumente cu statut local de protecție, aflate in categoria B”, arată Ioan Marchiș.

Marcel Șerban

dh
dh