NOUTATE – Condiții mai bune pentru deținuții din Baia Mare

Construcție nouă la Penitenciarul Baia Mare, fiind oferite astfel condiții mai bune deținuților care ajung acolo. Zilele trecute a fost încheiat la sediul unității, Contractul de achiziție publică de lucrări aferent obiectivului de investiții „Complex Corecțional” în valoare de 28.362.247,19 RON, la care se adaugă TVA.

Conditii mai bune pentru detinuti

Oficialii Penitenciarului Baia Mare au anunțat că procedura de achiziție a fost câștigată prin asocierea mai multor firme, societatea comercială maramureșeană ELECTRO MAT PROMPT S.R.L fiind lider de asociere, termenul de execuție al lucrării fiind de 22 luni: „Prin proiect se propune construirea unui Complex Corecțional în care pot fi cazați 420 de deținuți. Aceasta va cuprinde o unitate de detenție cu un centru pilot de auto-gospodărire și un pavilion multifuncțional pentru desfășurarea activităților de reintegrare socială, însumând o suprafață de 300 mp (150 mp la parter și 150 mp la primul etaj). Proiectul propune condiții optime de cazare, un mediu sigur și dotat corespunzător pentru derularea activităților de reintegrare socială, unitatea de detenție fiind astfel concepută încât să asigure infrastructura necesară pentru desfășurarea unor activități de autogospodărire.

Totodată, se are în vedere derularea de activități specifice care vor conduce la creșterea nivelului de responsabilitate și capacitatea de decizie a persoanelor custodiate, precum și la pregătirea acestora pentru dobândirea autonomiei și rezilienței necesare la liberarea din penitenciar. Pavilionul multifuncțional va oferi spațiile necesare pentru derularea activităților în parteneriat cu reprezentanții Direcției Naționale de Probațiune (DNP) și ai comunității locale pentru deținuți, foști deținuți și persoane aflate în supravegherea serviciilor de probațiune. Implementat cu succes de sistemul corecțional norvegian, principiul „seamless” reprezintă un concept nou și inovator pentru România, care va facilita o cooperare structurată și consolidată între sistemul penitenciar, cel de probațiune și autorități locale, în scopul asigurării unei abordări integrate și adecvate nevoilor de intervenție specifice, precum și a unei tranziții line a delincvenților, din penitenciar în comunitate”.

Marcel Șerban

dh
dh