NOUTATE. Se fac înscrieri pentru Consiliul Consultativ al Tinerilor Baia Mare

Au început înscrierile pentru Consiliul Consultativ al Tinerilor (CCT) Baia Mare, o structură consultativă, fără personalitate juridică, în domeniul tineretului, care va funcționa pe lângă Municipiul Baia Mare și Consiliul Local al Municipiului Baia Mare.

Din cadrul CCT pot face parte reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale de tineret și pentru tineret, cu activitate la nivel local. Organizațiile trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții: scopul prevăzut în statut vizează direct domeniul tineretului, majoritatea obiectivelor sunt adresate tinerilor; în cazul organizațiilor neguvernamentale de tineret, cel puțin două treimi din numărul total al membrilor sunt tineri; în cazul organizațiilor neguvernamentale pentru tineret cel puțin două treimi din numărul total al persoanelor din cadrul structurilor constitutive membre sunt tineri.

Prin tineri se înțelege “cetățeni cu vârsta cuprinsă între 14 și 35 de ani” astfel încât, în componența CCT, cel puțin două treimi dintre membri vor fi tineri cu vârsta cuprinsă între 14 și 35 ani.

Înscrierea se face printr-o cerere depusă la Municipiul Baia Mare, str. Gheorghe Șincai nr. 37, până în 29 februarie, însoțită de documentele doveditoare îndeplinirii condițiilor menționate.

Maria STOICA

Maria Stoica
Maria Stoica