S-au împlinit 170 de ani de apariție, neîntreruptă, a celui mai vechi ziar din România

Cel mai vechi ziar din România, „Telegraful Român”, a împlinit azi, 3 ianuarie, 170 de ani de apariţie, fără întrerupere. Publicația este editată de Mitropolia Ardealului.

Primul număr al Telegrafului Român a apărut în 3 ianuarie 1853.

„Răzbate încă, de peste veac, ecoul paşilor apăsaţi de grija Istoriei şi tunetul din vorba rostită, dintru adânc de inimă românească, ai Marelui Ierarh, ctitor şi ziditor de conştiinţă a Bisericii şi a Neamului – Mitropolitul Andrei Şaguna, întemeietorul Telegrafului Român. Mirosind încă a hârtie şi cerneală proaspătă ale primelor file apărute şi scrise pe răbojul anilor, fiecare foaie-ziar, adăugată mai apoi, adună bucuriile şi tristeţile generaţiilor de ostenitori – redactori, preoţi-profesori, preoţi – mânuitori într-ale scrisului teologic, ale gazetăriei bisericeşti şi naţionale, ale crainicilor culturii şi spiritualităţii româneşti, consemnate în paginile document, cu pana muiată-n cerneală şi sânge de jertfă.

Nădăjduim ca fiecare filă de cronică bisericească şi de mărturie pastoral creştină, şi de acum înainte, din Telegraful Român, să se adauge paginilor sfintelor cărţi de slujbă şi de propovăduire, din Biserică şi din comunităţile parohiale, spre o mai rodnică, eficientă, responsabilă şi mântuitoare lucrare. Pentru aceasta, Vă chemăm pe toţi la împreună-lucrare – preoţi şi credincioşi deopotrivă – şi am fi bucuroşi dacă am putea dărui, şi pe acestă cale, măcar câte ceva din bucuria noastră, exprimată prin slove tipărite, şi din priceperea şi erudiţia celor care, cu „talant” lucrător, pot rosti învăţăminte folositoare şi pline de har şi de credinţă”, spune Dr. Laurențiu Streza, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului.

cm
cm