SOLICITARE aviz de amplasament pentru “Extinderea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în comuna Oncești, judetul Maramureș”

Această informare este efectuată de: Comuna Oncesti, str. Principala nr. 18, judetul Maramures, tel: 0262-348.417, ce intenţionează să solicite de la AN “Apele Romane” ABA Somes – Tisa, aviz de gospodărire a apelor/aviz de amplasament pentru realizarea lucrarilor “Extinderea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare in comuna Oncesti, judetul Maramures”.

Această investiţie este noua.

Ca rezultat al procesului de executie vor rezulta ape uzate de la gospodariile racordate la canalizare, ce se vor evacua in Valea Mare dupa ce se vor epura in statia de epurare proiectata a comunei Oncesti.

Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii apelor nr.107/1996, cu modificările şi completările ulterioare.

Persoanele care doresc sa obţină informaţii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodărire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa menţionată.

Persoanele care doresc să transmită observaţii, sugestii şi recomandări se pot adresa solicitantului după data de 21.03.2024.

GlasulMM
GlasulMM