SOLICITARE – Drumuri auto forestiere situate în Dragomirești, în atenția Guvernului

Consiliul local al orașului Dragomirești a solicitat Guvernului, în baza unei hotărâri de Consiliu local adoptată în 2022, aprobarea solicitării de trecere a unor drumuri auto forestiere situate în bazinul Baicu, precum și a terenurilor aferente acestora, din domeniul public al statului român și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, în domeniul public al orașului Dragomirești și în administrarea Consiliului local al orașului Dragomirești. HCL-ul de anul trecut a fost modificat prin Hotărârea Consiliului local al orașului Dragomirești nr. 78/2023. Această solicitare se va discuta azi, 9 noiembrie, în ședința de Guvern.

„Din Hotărârea Consiliului local al orașului Dragomirești nr. 79/2022, modificată și completată de Hotărârea Consiliului local al orașului Dragomirești nr. 78/2023. rezultă că Consiliul local al orașului Dragomirești va asigura finanțarea lucrărilor de întreținere, reparații și modernizare a infrastructurii rutiere până la sfârșitul anului 2026 din fonduri locale, guvernamentale sau europene, scopul preluării drumurilor forestiere fiind reprezentat de dezvoltarea și modernizarea infrastructurii forestiere. Consiliul local al orașului Dragomirești se obligă să nu treacă drumurile forestiere care fac obiectul solicitării din domeniul public în domeniul privat al orașului Dragomirești prin hotărâre a
consiliului local, respectiv consiliul local al orașului Dragomirești se obligă să respecte regimul silvic al drumurilor forestiere și al terenurilor aferente acestora precum și prevederile legale”, se arată în nota de fundamentare la acest proiect.

Odată trecute aceste drumuri în subordinea autorității locale, cei de la CL Dragomirești vor realizarea unor proiecte având ca obiect mărirea accesibilităţii fondului forestier prin modernizarea şi refacerea drumurilor forestiere existente, „localitatea încadrându-se în categoria beneficiarilor eligibili, putând realiza investiţii pentru modernizarea infrastructurii forestiere prin pietruirea şi asfaltarea actualelor drumuri forestiere, dar şi pentru amenajarea unora noi, precum şi pentru diminuarea riscului incidenţei fenomenelor naturale periculoase asupra pădurii. Astfel, pot fi efectuate investiții constând în construirea şi modernizarea drumurilor forestiere publice şi/sau private, inclusiv realizarea lucrărilor de artă, a platformelor primare, construirea de sisteme de marcare, semnalizare şi avertizare, orizontale şi verticale. Prin schimbarea regimului juridic al acestor drumuri forestiere şi terenurilor aferente acestora, unitatea administrativ – teritorială care îl va prelua va putea accesa și fonduri cuprinse în Planul
Național Strategic (2021 – 2027)”.

Marcel ȘERBAN

dh
dh