Sprijin de mii de euro pentru activitățile de tineret

Fundația Europeană pentru Tineret (EYF) încurajează cooperarea între tinerii din Europa prin acordarea unui sprijin financiar pentru activităţile de tineret care servesc la promovarea păcii, înţelegerii şi cooperării în spiritul respectului pentru drepturile omului, democraţiei, toleranţei şi solidarităţii, transmite Centrul Europe Direct Maramureș.

”EYF oferă sprijin financiar următoarelor tipuri de activităţi întreprinse de ONG-uri sau reţele de tineret sau de alte ONG-uri implicate în domenii relevante pentru politica şi activitatea de tineret a Consiliului Europei: activităţi educative, sociale, culturale şi umanitare cu caracter european; activităţi care urmăresc consolidarea păcii şi cooperării în Europa; activităţi menite să promoveze o strânsă cooperare şi o mai bună înţelegere între tinerii din Europa, în special prin dezvoltarea schimbului de informaţii; activităţi menite să stimuleze ajutorul reciproc în Europa şi în ţările dezvoltate în scopuri culturale, educative şi sociale; studii, cercetare şi documentare pe probleme de tineret”, informează Centrul Europe Direct Maramureș.

Astfel, EYF poate finanța următoarele operațiuni: activități internaționale – inclusiv întâlniri ale tinerilor sau liderilor de tineret din Europa pentru promovarea participării şi învăţării interculturale (EYF va finanţa până la două treimi din costul total, grant maxim 20.000 de euro); plan anual de lucru – include o serie de activități pe o perioadă de un an, interconectate și care contribuie la același obiectiv mai larg (grant maxim 50.000 de euro); grant structural pentru doi ani consecutivi (grant anual maxim: 25.000 de euro pe an pentru doi ani – maximum maximum 50.000 de euro pentru 2 ani); grant structural ”one-off” (care nu poate fi reînnoit, maxim 15.000 de euro).

Mai multe informații la următorul link:

mg
mg