AJUTORUL DE ÎNCĂLZIRE. Care sunt maramureșenii care îl pot primi

Agenția Județeană de Plăți și Inspecție Socială a anunțat că UAT-urile preiau cererile pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței, dar și pentru suplimentul pentru energie, cele două tipuri de ajutoare fiind acordate în baza Legii 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie și în baza normelor metodologice de aplicare a acesteia, aprobate HG nr. 1073/2021, pentru sezonul rece 1 noiembrie 2023 – 31 martie 2024.

Ovidiu Morar, directorul AJPIS Maramureș, a declarat: „Ajutorul pentru încălzirea locuinței în sezonul rece și suplimentul pentru energie (lunar, tot anul) se acordă familiei sau persoanei singure care nu are alte proprietăți sau bunuri, așa cum sunt prevăzute în cerere, și care obține un venit mediu net lunar de până la 1.386 lei/persoană în cazul familiei și până la 2.053 lei, în cazul persoanei singure. Veniturile bănești se vor cumula cu alte tipuri de venituri materiale.

În sezonul rece este prevăzută și o măsură de compensare pentru consumul de energie electrică și gaze naturale.
Aceasta se adresează consumatorului casnic care îndeplinește anumite criterii de consum, între care: energia electrică pentru un consum cuprins între 150 kwh – 1.000 kwh și gaze naturale pentru un consum cuprins între 80m3-1000m3”.

„Compensarea se acordă de către furnizor, direct pe factură, fără a fi necesară depunerea unei cereri. Măsuri de sprijin se acordă pentru energia termică în sistem centralizat, electric, gaze naturale și combustibili solizi și/sau petrolieri. Ajutorul de încălzire se acordă numai pentru un singur sistem de încălzire, numai familiilor şi/sau persoanelor singure care nu beneficiază de alte forme de sprijin pentru încălzirea locuinţei, numai pentru o singură locuinţă (pentru locuinţa de domiciliu sau de reşedinţă), doar titularului contractului/convenţiei individuale încheiat/încheiate cu furnizorul și numai consumatorilor vulnerabili care nu deţin altă formă de încălzire, au fost debranşaţi de la furnizarea energiei termice sau a gazelor naturale şi au contracte valabile de furnizare a energiei electrice (în cazul solicitării ajutorului pentru încălzirea cu energie electric). De exemplu: Dacă o familie se încălzește cu energie termică, pentru prepararea hranei folosește gazele naturale, iar pentru iluminat folosește energie electrică, va beneficia de 10 lei+10 lei+30 lei = 50 lei. Ceea ce înseamnă că suplimentul se acordă cumulat, în funcție de sursele de energie utilizate.

Ajutorul pentru încălzire și suplimentul pentru energie se pot obține prin completarea formularului de cerere-declarație pe propria răspundere, similar celui utilizat anii anteriori. Acestea se găsesc la sediul primăriei localității pe raza careia se află locuința ori pe pagina de internet a primăriei localității pe raza careia se află locuința, a agențiilor județene pentru plăți și inspecție socială, precum și a Ministerului Muncii și Protecției Sociale. Este important ca în formularul de cerere să se menționeze corect toți membrii familiei, toate veniturile realizate de membrii acesteia în luna anterioară lunii depunerii cererii, toate bunurile mobile şi imobile aflate în proprietate, închiriere, concesiune, comodat, numărul de camere ale locuinței, sistemul de încălzire utilizat și toate datele referitoare la terenuri, animale și păsări din gospodărie”, a mai menționat Ovidiu Morar.

Maramureșenii care nu se descurcă în completarea formularului, pot solicita sprijin la asistentul social din cadrul primăriei ori la Tel Verde Consumator Vulnerabil: 0800.86.86.22. Formularele completate se depun la Primăria pe raza căreia solicitantul are domiciliul, personal, electronic ori transmis prin poștă.

AJPIS Maramureș a mai arătat că anul trecut, în Maramureș, în temeiul acelorași acte normative, s-au plătit prin intermediul UAT-urilor sau direct către furnizori 27.008.910 lei ajutoare încălzire cu combustibili solizi (lemne), 1.245.138 lei ajutoare încălzire cu gaze naturale, 12.985 lei ajutoare încălzire cu energie electrică, suplimente energie – 4.470.935 lei combustibili solizi (lemne); 143.695 lei gaze naturale; 840.078 lei energie electrică.

Marcel ȘERBAN

dh
dh