ANAF controlează contribuabilii între 27 și 30 decembrie

Președintele ANAF, Lucian Heiuș, a dispus administrațiilor județene, administrației marilor contribuabili și Antifraudei să acționeze în perioada 27 – 30 decembrie 2022 pentru maximizarea colectării veniturilor bugetare în scopul realizării nivelului programat. ANAF trebuie să verifice declarațiile depuse și obligațiile fiscale scadente în această perioadă și să acționeze acolo unde consideră necesar prin contactarea telefonică sau echipe mixte de control operativ la contribuabilii cu obligații fiscale curente semnificative rămase neachitate, potrivit documentului aflat în posesia Profit.ro.

Se va avea în vedere, în perioada 27 – 30 decembrie 2022, creșterea gradului de colectare a obligațiilor fiscale prin:

o analizare a declarațiilor fiscale și a plăților făcute în contul acestora, identificarea contribuabililor ce nu au plătit obligațiile fiscale curente și contactarea acestora în scopul impulsionării efectuării plăților necesare; monitorizarea contribuabililor cărora li s-au acordat înlesniri la plată (având în vedere termenul de 27 decembrie pentru plata obligațiilor curente restante), analizarea modului de respectare a acestora și atenționarea asupra achitării ratelor la termenele prevazute în graficele de eșalonare, precum și a obligațiilor fiscale curente; analiza sumelor plătite în conturile unice sau în contul 50.67 și care nu au fost distribuite in vederea compensării cu obligațiile fiscale restante; analizarea listelor de suprasolviri și arierate în vederea compensării acestor sume cu debitele nestinse.

cm
cm