DECLARAȚIE. Etnicii ucraineni din țară cer transparență în aderarea la Uniunea Ucrainenilor din România

Grupul civic al ucrainenilor neafiliați politic au elaborat o declarație cu privire la situația etnicilor ucraineni din România raportat la dreptul acestora de a fi membri ai Uniunii Ucrainenilor din România, pe care o redăm mai jos:

Având în vedere acțiunile de protest întreprinse în spațiul public a sutelor de etnici ucraineni din mai multe județe ale țării prin care deplâng modul arbitrar, netransparent și discreționar al actualei conduceri UUR de primire și excludere a membrilor acesteia, respectiv, de secretizare a Statutului UUR și organizare în taină a întâlnirilor structurilor locale UUR dar și a modului de organizare a recentelor alegeri din cadrul structurilor locale, Subsemnații Grupului civic al ucrainenilor neafiliați politic, venim cu următoarele luări de poziție:

A. Uniunea Ucrainenilor din România este, conform legii, o structură reprezentativă a întregii comunități de cetățeni români care se declară etnici ucraineni. Accederea în structură în mod netransparent și discreționar a doar unora în dauna altora este o practică nelegală și discriminatorie, specifică epocii de tristă amintire cu nomenclatură și privilegii.

B. Din cei aproape 50 de mii de etnici ucraineni din România marea parte acestora sunt persoane cu studii, experiențe profesionale, bagaje culturale și educaționale valoroase de a căror contribuție pentru propășirea valorilor ucrainene UUR nu
poate să nu țină cont. UUR trebuie să demonstreze contrariul celor clamate în spațiul public deschizând la propriu și deîndată porțile sale către toți etnicii ucraineni din România dornici să devină membri ai UUR, respectând în mod transparent Statutul UUR și dreptul constituțional de asociere. UUR trebuie să fie Casa tuturor ucrainenilor din România și un model de democrație, demnitate și mândrie.

C. Conducerea UUR (RADA) să dea dovadă de leadership politic și să aplice transparența deplină privind alegerile noilor sale structuri de conducere, organizând alegeri libere, în baza unei campanii prealabile desfășurate în mod democratic, unde opiniile tuturor celor care doresc să se facă auziți să fie ascultate fără riscul de a fi excluși pe motiv de delict de opinie iar dreptul constituțional de a alege și a fi ales să fie garantat conform Legii!

Pentru acestea cerem Radei UUR următoarele:
1. În baza Legii 544/2001 privind accesul la informațiile de interes public, să publice deîndată pe site-ul www.uur.ro Statutul UUR și toate deciziile și documentele adoptate care pot fi opozabile membrilor săi, fără parole și fără nicio formă de
restricționare a accesului la aceste documente; conform Legii (nu doar membri UUR, dar toată opinia publică are dreptul să consulte toate documentele oficiale UUR);
2. Invalidarea tuturor alegerilor din organizațiile locale unde acestea s-au desfășurat deja și unde avem semnale clare că a fost încălcat dreptul membrilor UUR de a alege și a fi aleși, precum cele din județele Tulcea și Timiș;
3. Să publice pe pe site-ul www.uur.ro linkul de adeziune la calitatea de membru pentru a da posibilitatea oricărei persoane interesate și eligibile de a adera la structură și, ulterior, un răspuns în termen legal, public și motivat, privind decizia de
acceptare sau de respingere a acesteia, așa cum practică toate organizațiile politice și apolitice din țară;
4. Publicarea unui calendar de campanie internă pentru alegeri, garantând dreptul de a se exprima, de a alege și a fi ales pentru toți membri săi, în mod transparent și nepartinic, precum și asigurarea unui cadru optim de desfășurare a acesteia;
5. Publicarea unui calendar de alegeri pentru toate structurile sale – organizații locale, filiale și naționale;
6. Invitarea unor terțe persoane/ ONG-uri ca observatori independenți la alegeri, publicând procedura și modul cum poate o terță persoană să se înscrie și să participe ca observator, noi membri grupului fiind dispuși să asistăm ca observatori.
Nădăjduim în înțelepciunea membrilor Radei UUR și că aceștia vor da curs imediat acestor solicitări.

Nutrim speranța că Uniunea Ucrainenilor din România poate fi structura care să protejeze interesele tuturor etnicilor ucraineni din România, fără discriminare și fără interese personale sau de grup! Credem că toți etnicii ucraineni din România trebuie să rămână uniți demonstrând pe mai departe afecțiune și solidaritate față de cauza sfântă a marii națiuni ucrainene din care rădăcinile noastre își trag seva!

Slavă Democrației și tuturor ucrainenilor din România!
Prezenta declarație este în numele următorilor:
Asociatia pentru Educatie și Cultură „Lesia Ukrainca” din Sighetu-Marmației,
reprezentată de prof. Oxana Senkiv-Fertadi, Președinte
Asociația pentru o comunitate sănătoasă și educată “Ruscovan” din Cluj-Napoca,
reprezentată de Vasile Ruscovan, Președinte
Dipl. Ing. Alexandru Boiciuc, Rona de Sus
Dr. Anna Mokan, Cluj-Napoca
Ec. Cosmina Șanta, București
prof. Ferțadi Marian, Sighetu Marmației
prof. Nicolae Iurcuț, Valea Vișeului
prof. Uliana Yurkuts, Valea Vișeului,
psih. Roxana Grijac, Rona de Sus,
Vasile Grijac, Rona de Sus,
prof. Emilia Codrea, Sighetu-Marmației,
prof. Casian Pițura, Sighetu Marmației,
ing. Iura Iurcuț, Valea Vișeului,
ing. IT Gheorghe Kraszuk, Bruxelles – Repedea,
com. pol. (r) Maria Odette Bilan, Oradea,
ec. Ioan Șofineți, Baia-Mare
prof. Alina Șofineți, Baia-Mare
arh. Alexandru Greceniuc, Președinte, Asociația Tinerilor Ucraineni din România
dr. Ivan Marian Șofineți, Remeți

 

Ana-Maria HOJDA

Ana-Maria HOJDA
Ana-Maria HOJDA