LOCALITĂȚI DIN MARAMUREȘ. Rodina

Sat aparţinător de comuna Ariniş, zona Codru, județul Maramureș, regiunea istorică Transilvania (de Nord), Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest; în 1954, cătun al satului Asuajul de Jos. Localitate situată pe malul Sălajului, între Sălsig şi Ariniş; zonă de câmpie.

Prima atestare documentară: 1954 (Rodina). Populaţie: 182 locuitori. Dialect: subdialect crişean, grai someşean. Numele comun al locuitorilor: rodinar, -ă, rodinari, -e. Porecla locuitorilor: t’iurcoi. Biserici: biserică ortodoxă (de zid, “Adormirea Maicii Domnului”, 1974-1980; a fost filie a parohiei Asuaju de Jos); biserică penticostală (“Emanuel”, 2002, filială a bisericii din Sălsig). Resurse naturale: curs de apă (pârâul Sălaj), teren arabil, fânațe. Alte resurse: conexiune internet, semnal GSM, rețea utilități (apă, energie electrică).

Originea numelui localității

 Denumiri atestate: (1954) Rodina, (1968) Rodina. Soluții etimologice. Etimologie incertă. Numele localității ar putea proveni din antrop. Rodină, Rodina, nume de familie atestate în judeţul Maramureş (cf. bg. Rodina; sau derivat din apelativul rodină “creaţie, facere, geneză; întemeiere; neam, familie; moştenitor, succesor” < sl. rodiny, rus. rodiny “lehuzie”; sau din ucr. rodini; sau din n.pers. (neatestat) *Rodin (+ suf. top. -a). Dar ar putea fi şi o variantă a lui Rudina, cf. toponimele slave Rudan, Rudno, Rudenice, Rudnyky etc., derivat din bg. rudna, cu sensul de “minereu fieros”, la fel ca şi Rodna. Pe de altă parte, P. Bilțiu (2013) propune o derivare din sl. rudănă, cu sensul de “desțelenire”.

(Mai multe detalii, în lucrarea “Dicționar etimologic al localităților din județul Maramureș”, Dorin Ștef, editura Casa Cărții de Știință, Cluj Napoca, 2023).

 

GlasulMM
GlasulMM