LOCURI DE MUNCĂ. URBIS caută șoferi

URBIS Baia Mare anunță faptul că organizează concurs în vederea încadrării a două posturi de conducător autobuz/ troleibuz, pe o perioadă determinată de șase luni. Concursul va avea loc în 26 iunie, de la ora 9.

Pot participa la concurs persoanele care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții: să aibă cetățenia română și domiciliul în România, să cunoască limba română scris și vorbit, să aibă capacitate deplină de exercițiu, să fie apt din punct de vedere medical (fizic și psihic), să aibă minimum opt clase absolvite, să nu fi avut în ultimii doi ani încetări ale raporturilor de muncă pe motive disciplinare, să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârșirea de infracțiuni economice, permis de conducere categoria D, D+E, atestat profesional pentru transport persoane.

Documentele se depun la sediul societății până în 25 iunie, ora 14. Concursul va consta în: testare reguli de circulație, probă traseu, interviu.

Maria STOICA

 

 

Maria Stoica
Maria Stoica